ALBERTO GUIJARRO
Presidente
CRISTINA PUJOL
Secretària no patrona
PABLO SOLER
Vocal
GABI RUIZ
Vocal
DAVID PARCERISA
Vocal

Equip

CRISTINA PUJOL
Aliances estratègiques i direcció de projectes
ITZEL SANCLEMENTE
Community Manager
RAQUEL MARTÍNEZ PÉREZ
Tècnica de Projectes
BRUNO BIGAS GÓMEZ
Tècnic de Projectes