Saps que la col·laboració amb Fundació Primavera Sound té deducció fiscal en la teva declaració de la renda?

Com et beneficia la nova modificació de la llei

La nova modificació de la llei augmenta el percentatge de desgravació de les teves aportacions.

Els percentatges de desgravació depenen de quant aportes.
En el següent quadre pots consultar els percentatges que s’apliquen en funció de la quantitat aportada.

La fidelitat té avantatges

Si has col·laborat amb la mateixa entitat en els últims tres anys sense reduir l'aportació, els percentatges de desgravació són superiors. D'aquesta manera la teva fidelitat es veu recompensada.

Percentatges de desgravacio fiscal

Suma d’aportacions anuals a entitats benèfiques
Fins a 150€
80%
De 150€ endavant
35%
Premi per fidelitat*
40%
3 anys o més

Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques.
Modificació de l’article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge, que s’aplica des de l’1 de gener de 2020.